Geen moeilijk woord uit een vreemde taal maar een samenvoegsel van de woorden MUziek, ZAng, VAriété en PArodiën. Elementen die de basis vormen voor dit totaalprogramma van Dick de Witte. Een vlotte show, voor een breed publiek. Lees meer